Home > News Feed
    ธนาคารออมสิน ติวเข้มโปรแกรมบัญชี เตรียมความพร้อมกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน ขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชน

    
        เมื่อเวลา 09.00น. วันนี้ (24 เม.ย. 55) นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรมบัญชี สำหรับสถาบันการเงินชุมชน ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ซึ่งธนาคารออมสิน สนับสนุนงบประมาณ เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดอบรมโปรแกรมระบบบัญชี ให้แก่กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 205 แห่ง ในจังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน ที่เข้มแข็ง ได้อย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชัยภูมิ เข้าอบรม จำนวน 410 คน
        ในโอกาสนี้ นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายมนัส พิรณฤทธิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 11 และนายเสรี ควรรณสุ ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ ร่วมกันมอบทำพิธีมอบเงินสนับสนุน จำนวน 5 ล้าน 1 แสน 2 หมื่น ห้าพันบาท แก่กองทุนหมู่บ้าน 205 แห่งๆ ละ 25,000 บาท เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ อีกด้วย
        สำหรับการเตรียมพร้อมกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่จะพัฒนาศักยภาพเป็นสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสิน มีนโยบายดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง ปี 2553 – สิ้นปี 2554 สนับสนุนไปแล้ว 19,971 แห่ง และปี 2555 ธนาคารได้ตั้งเป้าสนับสนุนให้ครบ 30,000 แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
     

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชัยภูมิ(ส.ปชส.)   Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ / สนข.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

    
วันที่ : 24 เมษายน พ.ศ. 2555