Home > News Feed
    ผู้ประกอบการโลจิสติกส์มุกดาหาร พัฒนาศักยภาพสู่ AEC

        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา “ก้าวใหม่ ธุรกิจไทย สู่ AEC” ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง ก่อนการเปิดเสรีภาคบริการโลจิสติกส์ในปี 2556
        (19-4-55) นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวในโอกาสที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา “ก้าวใหม่ ธุรกิจไทย สู่ AEC” ที่ จ.มุกดาหาร ว่า ปัจจุบันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการขยายการเติบโตของธุรกิจ ประกอบกับประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 ซึ่งจะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบอย่างเสรี นับเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยที่จะสามารถทำการตลาดเชิงรุก เพื่อเข้าถึงอุตสาหกรรมขนส่ง และกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกมากยิ่งขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงกำหนดจัดสัมมนา “ก้าวใหม่ ธุรกิจไทย สู่ AEC” เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างองค์ความรู้ และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดตลาดอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2555
        การสัมมนาครั้งนี้ ยังได้นำผู้ประกอบการที่เข้ารับการสัมมนาไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการจุดตรวจ-ปล่อยสินค้า ณ สะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 2 ด่านพรมแดนมุกดาหารและด่านพรมแดนแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว หลังจากนั้นจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการ 30 ราย ร่วมทีมสำรวจ 3 เส้นทางโลจิสติกส์ ได้แก่ เส้นทาง R12 ( ไทย- ลาว- เวียดนาม- จีน) เส้นทางหาดใหญ่-มาเลเซีย-สิงคโปร์ และเส้นทาง R9 (ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม)          

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : มุกดาหาร(ส.ปชส.)   Rewriter : วรรณวิไล สนิทผล / สนข.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

    
วันที่ : 19 เมษายน พ.ศ. 2555