Home > News Feed
    บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BJC แนะนำ เต็มมูลค่า ราคาพื้นฐาน ที่ 32.75 บ.

หุ้นดี...แต่แพง
• BJC เป็นทั้งตัวแทนการค้าและผู้ผลิต-จำหน่ายด้วยตนเองในสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้กลุ่ม TCC (กลุ่มคุณเจริญ) มีการทำธุรกิจที่ไทย, มาเลเซีย และเวียดนาม ในไม่ช้านี้ก็จะขยายไปที่พม่าด้วย สำหรับสินค้าหลักของบริษัทคือ บรรจุภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ, อาหารทานเล่น และทิชชู่ ทั้งนี้สัดส่วนของยอดขายที่มากสุดคือ บรรจุภัณฑ์ เป็น 50% ส่วนที่เหลืออีก50% มาจากผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ การที่บริษัทมีสินค้าหลากหลายประเภท จึงเป็นการรับประกันการเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ จากสถิติ 5 ปีย้อนหลัง อัตราการเติบโตในลักษณะ CAGR เป็น 11.8%

• บริษัทได้ทำการก่อสร้างโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งถือเป็นตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตได้เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้บริษัทยังอาจจะซื้อกิจการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการกระจายสินค้าที่มีโครงข่ายเพื่อสามารถเข้าถึงและครอบคลุมตลาดทั่วประเทศ เราคาดว่าดีลนี้จะจบได้ภายในปีนี้ เราเห็นว่าการรุกธุรกิจที่เวียดนาม ถือเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตกำไรของ BJC ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านี้

• หากนำ SWOT มาวิเคราะห์ พบว่า จุดแข็ง (S) คือ 1) ธุรกิจหลากหลายช่วยกระจายความเสี่ยง 2) มี economy of scales 3)ผู้บริหารมีประสบการณ์มาก และ 4) รายได้เติบโตสูง จุดอ่อน (W) คือ 1) ไม่ได้มีการขายตรงไปสู่ผู้บริโภคหากเทียบกับคู่แข่งที่มี และ 2) มีการแข่งขันรุนแรงในธุรกิจหลัก ด้านโอกาส (O) คือ 1) ขยายตลาดสู่ตลาดต่างประเทศ 2) การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและนโยบายรัฐช่วยเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภค ส่วนอุปสรรค (T) คือ 1) ราคาวัตถุดิบหลักที่ผันผวนสูง อาจกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้น และ 2) เป็นสิ่งท้าทายที่จะเปลี่ยนให้ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น PET มาเป็นแก้วแทน

• คำแนะนำคือ เต็มมูลค่า (Fully Valued) ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) ได้ถีบตัวสูงขึ้นถึง 23% จากกระแสข่าวที่ว่าBJC จะมีการขยายธุรกิจไปสู่ modern trade ซึ่งข่าวนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ แต่เราเห็นว่าราคาหุ้นในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่แพง P/E ปี 55 เป็น 22 เท่า หากเทียบกับการที่บริษัทมีช่องทางการกระจายสินค้าที่จำกัด ซึ่งทำให้มีอำนาจในการต่อรองที่น้อยลง กำหนดราคาพื้นฐานไว้ที่ 32.75 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E ปี 55 ที่ 20 เท่า หรือเทียบเท่า PEGที่ 1 เท่า

    
วันที่ : 09 มีนาคม พ.ศ. 2555