Home > News Feed
    ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนร่วมเสวนา “ลงทุนอย่างไร หากวิกฤตไทยลากยาว?”

    สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 11 ก.พ. 57 ) ----นางเกศรา มัญชุศรี  รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงร่วมกับพันธมิตร จัดเสวนา “ลงทุนอย่างไร หากวิกฤตไทยลากยาว?” โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนหุ้นคุณค่า ร่วมให้ข้อมูล มุมมอง และวิเคราะห์สถานการณ์ พร้อมให้คำแนะนำด้านการลงทุน เพื่อผู้ลงทุนจะสามารถใช้เป็นข้อมูลเพิ่มโอกาสการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

เสวนา “ลงทุนอย่างไร หากวิกฤตไทยลากยาว?”  จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00–15.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สอบถามข้อมูลโทร
S-E-T Call Center 0 2229 2222

 

    
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557