Home > News Feed
    จัดหางานจังหวัดยะลารับสมัครคนงานไปทำงานประเทศไต้หวัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557


จัดหางานจังหวัดยะลารับสมัครคนงานไปทำงานประเทศไต้หวัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 นายไพรัชต์ ศิริพันธ์ จัดหางานจังหวัดยะลา เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคนหางานไปทำงานประเทศไต้หวัน ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้ากับนายจ้าง บริษัท tripod circuit จำกัด จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ - เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี - เพศชายส่วนสูง 160 – 175 เซนติเมตร เพศหญิงส่วนสูง 150 – 165 เซนติเมตร - วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย - ระดับสายตาไม่สั้น ไม่บอดสี - ระดับการฟังต้องอยู่ในระดับ 0-44 เดซิเบล - ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาสารเคมี ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073-362-614-6 และสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 ในเวลา ราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อดินันท์ มะลี
Rewriter : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

    
วันที่ : 14 มกราคม พ.ศ. 2557