Home > News Feed
     ที่ประชุมวิปรัฐบาล มีมติให้นำร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ฉบับของนายวรชัย เหมะ ขึ้นมาพิจารณาในวันที่ 7 สิงหาคม นี้

ที่ประชุมวิปรัฐบาล มีมติให้นำร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัย เหมะ ขึ้นมาพิจารณาในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ส่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 พิจารณาในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2556
นายอำนวย คลังผา ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล เปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ฉบับของนายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ขึ้นมาพิจารณาในวันที่ 7 สิงหาคม นี้ ซึ่งถือว่าเป็นไปตามระเบียบวาระปกติ เพราะร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวบรรจุอยู่ในระเบียบวาระแรกอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นการพิจารณาในวาระแรกรับหลักการ ส่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557จะบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 14-15 สิงหาคม นี้ ซึ่งจะเป็นการพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 จากนั้นสัปดาห์ถัดไปจะบรรจุร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ... วงเงิน 2 ล้านล้านบาท เข้าสู่การพิจารณา แต่สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับนั้น จะยังไม่มีบรรจุในระเบียบวาระ เนื่องจากคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับ ยังพิจารณารายละเอียดไม่แล้วเสร็จ
สำหรับความกังวลว่าจะเกิดเหตุความรุนแรงทั้งในและนอกสภาฯ ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม นั้น นายอำนวย เห็นว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัย พร้อมยืนยันว่าที่ประชุมวิปรัฐบาลไม่มีการหารือเรื่องการยุบสภา

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.
Rewriter : ชนิดา ศรีปัญญา
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

    
วันที่ : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556