Home > News Feed
    กรมขนส่งฯอบรม จนท.ใช้เครื่องตรวจจับความเร็วเล็งจับรถสาธารณะ


ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก เปิดจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดใช้เครื่องยิงเลเซอร์ตรวจจับความเร็ว เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในอนาคต

นายสุกรี จารุภูมิ ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก เป็นประธานอบรมการใช้อุปกรณ์เลเซอร์ตรวจจับความเร็ว โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ขนส่งทางบกจากทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ

นายสุกรี กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องเลเซอร์ตรวจจับความเร็ว การตั้งค่า และการใช้โปรแกรมโดยละเอียด รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อสร้างความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้นายสุกรี กล่าวอีกว่า เลเซอร์ตรวจจับความเร็วจะนำไปแจกให้กับเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัด เพื่อเป็นการลดปัญหาการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และการปฏิบัติผิดกฎจราจร เบื้องต้นจะเน้นการตรวจจับรถสาธารณะเป็นหลัก โดยเชื่อว่าหากมีการใช้เครื่องตรวจจับความเร็วมากขึ้นก็จะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้
 ที่มา  http://news.springnewstv.tv

    
วันที่ : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556