Home > News Feed
     "กิตติรัตน์" วอนชาวนาเห็นใจรัฐบาลในการปรับนโยบายรับจำนำข้าว


รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เชื่อว่าเกษตรกรจะเข้าใจรัฐบาลที่จะต้องปรับลดราคารับจำนำข้าวลงเหลือตันละ 12,000 บาท และรายไม่เกิน 500,000 บาท
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความจำเป็นของรัฐบาลที่จะต้องปรับลดราคารับจำนำข้าวลงเหลือตันละ 12,000 บาท รวมทั้งต้องกำหนดจำนวนสูงสุดของการรับจำนำข้าวแต่ละรายไม่เกิน 500,000 บาท ว่าเป็นเพราะการขาดทุนจากการรับจำนำข้าวมีสูง และกระทรวงพาณิชย์ต้องการรักษาวินัยทางการคลัง เพื่อให้รัฐบาลสามารถจัดทำงบประมาณแบบสมดุลได้ในปี 2560 โดยยืนยันว่า ราคารับจำนำข้าวในปัจจุบันของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศยังคงมีราคาสูง และยืนยันว่ายังคงใช้มาตรการรับจำนำข้าวต่อไป ซึ่งเกษตรกรเองหากราคาในตลาดสูงกว่าราคารับจำนำข้าวก็มีสิทธิที่จะไถ่ถอนได้
 
นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า ขอให้ชาวนาเห็นใจรัฐบาลถึงความจำเป็นในการปรับลดราคารับจำนำข้าว ที่ยังยืนยันว่าเป็นราคาที่สูงกว่าตลาดต่างประเทศ และเชื่อว่าการชี้แจงของรัฐบาลถึงสถานการณ์ที่แท้จริง จะทำให้เกิดความเข้าใจและไม่รวมตัวต่อต้านจากเกษตรกร
     
ด้านราคาข้าวถุงที่ปรับตัวสูงจากต้นทุนข้าวที่แพงนั้น นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า การปรับลดราคารับจำนำข้าวอาจมีผลทำให้ราคาข้าวถุงลดลงได้บ้าง โดยตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.นี้ ราคารับจำนำข้าวจะปรับลดลงเหลือ 12,000 บาท/ตัน และตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. เป็นต้นไป รัฐบาลจะรับจำนำเพียง 500,000 บาท/ราย เท่านั้น

 
 
ผู้สื่อข่าว : นภา ศรประสิทธิ์
ที่มา  http://news.springnewstv.tv

    
วันที่ : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556