Home > News Feed
    รายงานอาเซียน - ปรับโครงสร้าง สตม.

จากสถิติการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศในปี 2555 แต่ละวันมีผู้ผ่านเข้า-ออกด่านตรวจคนเข้าเมืองกว่า 70 ล้านคน เฉพาะชาวต่างชาติ ประมาณ 22 ล้านคน ทำให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องเตรียมพร้อมหลายด้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปล่อยเสียง F3/T1
".......เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เราเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
เมื่อมีภารกิจต้องรับผิดชอบมากขึ้น ทำให้ พลตำรวจโทภาณุ เกิดลาภผล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต้องวางแผนปรับโครงสร้างของด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ และกำลังพลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปล่อยเสียง F3/T2
"เพราะเรามีศูนย์กลางการคมนาคมที่ดี.......ต้องมีหน่วยของ ตม. ไปรองรับให้ได้.....ถ้าฝั่งโน้นมีดี ฝั่งเราก็ต้องมีดี"
นอกจากการขยายงานด้านต่างๆ แล้ว การพัฒนาบุคคลากร ยังเป็นสิ่งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะเร่งพัฒนาควบคู่กันไปด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : จุฑามาส รักษาพันธุ์ / สวท.
Rewriter : คณิต จินดาวรรณ / สวท. คณิต จินดาวรรณ / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

    
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556