Home > News Feed
    ผู้ว่าฯ กทม. ระบุพร้อมเป็น 1 ในเมืองหลวงของประชาคมอาเซียนผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร ระบุ กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมทุกทางเพื่อเป็น 1 ในเมืองหลวงของประชาคมอาเซียน พร้อมขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวมุสลิมให้ความรู้และพัฒนาอาหารฮาลาล

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน วันมุสลิม กทม. ละศึล-อด กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีฮิจเลาะห์ศักราช 1433 ที่อาคารสวนลุมพินี โดยมีอิหม่าม กรรมการประจำมัสยิด คณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนชาวมุสลิมจากทุกชุมชนเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รอมฎอน ถือเป็นเดือนอันประเสริฐ ที่ชาวมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจด้วยจิตใจที่แน่วแน่ คือ การยึดมั่นประกอบความดี เพื่อความผาสุกของครอบครัว และสังคม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ขณะนี้กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมพร้อมทุกทางเพื่อเป็น 1 ในเมืองหลวงของประชาคมอาเซียน แต่ทั้งนี้ คงต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องชาวมุสลิม ด้วยการให้ความรู้และพัฒนาอาหารฮาลาล เพื่อให้ชาวมุสลิมที่มาจากต่างประเทศมีความมั่นใจมากขึ้น
 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.   Rewriter : ศศิธร ภู่จีนาพันธ์ / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
    
วันที่ : 02 สิงหาคม พ.ศ. 2555